Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego



Sprawy obywatelskie


Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna


Art. 28, 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - z późniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty


Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:
* odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia.

Opłaty


Odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia winien być opłacony opłatą skarbową. Jeżeli odpis nie został opłacony opłata zostanie pobrana w momencie złożenia wniosku.
Obowiązują następujące opłaty:
* decyzja 39 zł * podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Stanisławów
nr 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Stanisławów p. 15
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.

Termin i sposób załatwienia


Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. Podstawa prawna
Art. 28, 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - z późniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.

Inne informacje


Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdy przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC28 KB POBIERZPodanie21.04.2008 11:3461

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 22.04.2008 10:03
Liczba wyświetleń : 272

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  21.04.2008 11:32pokaż tą wersję



licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info