Inne wystąpienia i oceny

Uchwała Nr 119/S/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcac
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr 120/S/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcac
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 r.
Więcej »
Uchwała Nr 263/S/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlca
Więcej »
Uchwała Nr 344/S/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izbby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlca
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2009, przedłożonym wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego i prognozie długu.
Więcej »
Uchwała Nr 92/S/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr 93/S/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info