Dane demograficzne

Dane demograficzne na dzień 31 grudnia 2007 r.
W załączonym pliku
Więcej »
Podstawowe dane demograficzne gminy
Sprawozdanie kierownika USC
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info