Urząd Gminy
Dane adresowe

Numery telefonów w Urzędzie Gminy Stanisławów
Numery telefonów.
Każdy z referatów oraz samodzielnych stanowisk otrzymał bezpośredni numer miejski:


tel. 7575840 Wójt Gminy Witczak Wojciech p. 18


tel. 7575860 Z-ca Wójta Gminy Mazek Czesław p. 9


tel. 7575870 Sekretarz Gminy Beata Budzyńska-Kupidura p. 21


tel. 7575850 Skarbnik Gminy Kaim Czesława p. 23


tel. 7575855 Kierownik USC Rogala Marta p. 12


tel. 7575845 Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Mroczek Irena, Zdanowicz Wanda p.17


tel. 7575847 Insp. ds. księgowości opłat komunalne Zdanowicz Bożena

Insp. ds. księgowości podatków i opłat Sosińska Kinga p. 16


tel. 7575848 Referent ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i ochrony pożarowej i gospodarki komunalnej Świętochowski Jan p. 13


tel. 7575851 Insp. ds. zamówień publicznych Lewandowska Monika p. 8


tel. 7575856 Insp. ds. gospodarki komunalnej Pyrzanowski Tadeusz p. 5


tel. 7575852 Samodzielny referent ds. inwestycji Kowalczyk Dariusz p. 6

Pomoc administracyjna Anna Ratyńska p. 6


tel. 7575853 Insp. ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa Zagórska Grażyna p. 10

Sekretarka Karolina Wszołek p. 10

Samodzielny referent ds. planowania przestrzennego Anna Piechoska p. 10


tel.7575858 Insp. ds. kadr i bhp - Sekretariat Biesiada Iwona p. 19


tel. 7575857 Fax


tel. 7575865 Insp. ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej i promocji gminy Pietrzyk Hanna p. 14


tel. 7575866 Insp. ds. rozliczeń kasowych Kosińska Barbara p. 15


tel. 7575874 Referent ds. BIP Zdanowicz Tomasz p. 7


tel. 7575875 Insp. ds. informatycznych Wiącek Robert 13


tel. 7575876 Księgowa ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej Urbanek Renata

Insp. ds. księgowości podatkowej Szulim Danuta p. 21tel. 7575877 Zastępca skarbnika Słowik Danuta

Podinsp. ds. księgowości Wieczorek Agnieszka p. 22Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


tel. 7575878 Kierownik GOPS Michalak Teresa

Specjalista Pracy Socjalnej Fetner Monika


tel. 7575879 Insp. ds. świadczneń rodzinnych Krysik Agnieszka

Pracownik socjalny Kurek Anna


Linie analogowe o numerach (025) 757-50-90 i (025) 757-50-27 będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Można połączyć się przez nie z każdym pracownikiem wybierając w trakcie zapowiedzi słownej numer wewnętrzny którym są dwie ostatnie cyfry numeru miejskiego np. fax. – 57.Wójt Gminy
/-/ Wojciech Witczak
Więcej »
Urząd Gminy Stanisławów
Adres: Urząd Gminy 05-304 Stanisławów ul. Rynek 32 powiat miński województwo mazowieckie
Budynek urzędu
Adres:
Urząd Gminy
05-304 Stanisławów
ul. Rynek 32
powiat miński
województwo mazowieckie
e-mail: wojt@stanislawow.ug.gov.pl
strona internetowa: www.stanislawow.ug.gov.pl
Urząd Gminy
REGON: 000551711
NIP: 822-10-62-601
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010
godziny pracy urzędu: poniedziałek 10:00 - 18:00, od wtorku do piątku włącznie od 8:00 do 16:00
Gmina Stanisławów
REGON: 711582434
NIP: 8222147156
Więcej »licznik odwiedzin: 1457906© 2004 Internet-Info